www.honeywell.comwww.honeywell.se
HEM Generell Vatten Värme Fastighetsautomation Kyla Kontakta oss Beställ

Vatten

Vattentekniska produkter som tryckreducerventiler, backventiler, återströmningsskydd, manuellt och automatiskt rengörande filter, industriventiler och vattenverksprodukter.

Ny kompakt trycktransmitter från Honeywell

Honeywell FEMA presenterar nu en ny serie kompakta tryckgivare. Med exceptionell precision och mätresultat, tillsammans med enkel installation, är PTE serien den bästa lösningen för att mäta trycket i krävande miljöer. PTE levereras i separata förpackningar, inklusive elektriska kontaktdon samt instruktion och monteringsanvisning.

Ny ALWA-Comfort cirkulationsventil från Honeywell

Den första "in-line" cirkulationsventilen för noggrann reglering av små flöden på enskilda våningar i bostäder, sjukhus, skolor, kontorsbyggnader, etc.

Honeywells självrengörande filtersystem

Honeywells självrengörande filter säkerställer en konstant tillförsel av rent vatten. Filtersystemet samlar upp rostpartiklar, sand och andra främmande föremål som kan finnas i vattenledningar och vatteninstallationer.

Återströmningsskydd med flänsar enligt EN-1717 kategori 4

Ny optimerad och mycket servicevänlig kompakt design i storlek DN65 - DN200. Alla rörliga delar kan tas bort och servas utan användning av specialverktyg.

Skydda dricksvattnet med nyheten CBU140

CBU140 är en säkerhetsanordning för skydd av dricksvatten och är godkänd för vätskor i kategori 5 enligt EN-1717.

Tryckreducerventil D15S

Tryckreducerventilen D15S är en vidareutveckling av D15P. Ventilen har en nyutvecklad ventilinsats som kan användas för de tre tillgängliga storlekarna (DN65, DN80 och DN100)

Ny kontrollerbar backventil

Honeywells kontrollerbara backventil RV260 kan byggas in i vattenmätarkopplingen och uppfyller kraven för kategori 2 enligt EN 1717..

Tryckreduceringsventiler minskar energiförbrukningen

Honeywells tryckreduceringsventiler skyddar distributionssystem, rörinstallation och apparatur mot skador som kan uppstå vid högt tryck.

LÄNKAR
Energiprodukter Sverige
Honeywell.se
honeywell-ecc.se
ecc.emea.honeywell.com
Vattenteknisk information
Kylprodukter


LÄNKAR TILL
PRODUKTER

Europeiska produktkatalogen
evohome
Produktkatalog, Centraline


LÄNKAR TILL
DIMENSIONERINGS-
PROGRAM
Frekvensomvandlare
Ställdon, 2,5/6,5 mm
Ställdon, 20/38 mm
Ventiler, linjära
 
       
 
Copyright |  Integritetspolicy

19.06.2015