www.honeywell.comwww.honeywell.se
HEM Generell Vatten Värme Fastighetsautomation Kyla Kontakta oss Beställ


Ladda ner ett RV260 datablad

Ny kontrollerbar backventil

Typ RV260 – Kategori 2

Honeywells kontrollerbara backventil kan användas för till exempel vattenmätare. Ventilen monteras på vattenmätarens utgångssida och uppfyller kraven för kategori 2 enligt EN 1717.

Standarden EN 1717 beskriver hur man kan skydda mot förorening av dricksvatten i vatteninstallationen samt allmänna krav av utrustning för att förhindra förorening genom återströmning.

Honeywell är en av Europas ledande tillverkare av produkter för dricksvattenskydd och med införandet av nya backventiler sätts en ny standard inom området.

Ladda ner ett RV260 datablad

 

   
LÄNKAR
Energiprodukter Sverige
Honeywell.se
honeywell-ecc.se
ecc.emea.honeywell.com
Vattenteknisk information
Kylprodukter


LÄNKAR TILL
PRODUKTER

Europeiska produktkatalogen
evohome
Produktkatalog, Centraline


LÄNKAR TILL
DIMENSIONERINGS-
PROGRAM
Frekvensomvandlare
Ställdon, 2,5/6,5 mm
Ställdon, 20/38 mm
Ventiler, linjära
 
       
 
Copyright |  Integritetspolicy

08.10.2012