www.honeywell.comwww.honeywell.se
HEM Generell Vatten Värme Fastighetsautomation Kyla Kontakta oss Beställ

CBU140

Läs mer:
Produktinfo

Översikt återströmningsskydd (pdf)

Skydda dricksvattnet med CBU140

CBU140 är ett återströmningsskydd med inbyggt luftgap för korrekt åtskillnad mellan dricksvatten och vätskor i kategori 5 enligt EN-1717.

Tillämpningar inkluderar installationer där det finns risk för förorening av dricksvatten med farliga vätskor på grund av dess förekomst av mikrobiologiska eller virala element. Exempel på applikationer är laboratorier, vattentråg för djur, spolning, processavloppsvatten och andra kommersiella ändamål som faller inom kategori 5.

Läs mer om produkten här

   
LÄNKAR
Energiprodukter Sverige
Honeywell.se
honeywell-ecc.se
ecc.emea.honeywell.com
Vattenteknisk information
Kylprodukter


LÄNKAR TILL
PRODUKTER

Europeiska produktkatalogen
evohome
Produktkatalog, Centraline


LÄNKAR TILL
DIMENSIONERINGS-
PROGRAM
Frekvensomvandlare
Ställdon, 2,5/6,5 mm
Ställdon, 20/38 mm
Ventiler, linjära
 
       
 
Copyright |  Integritetspolicy

11.02.2014