www.honeywell.comwww.honeywell.se
HEM Generell Vatten VÄrme Fastighetsautomation Kyla Kontakta oss BestÄll

Energiprodukter (ECC)

Vår avdelning erbjuder ett brett sortiment av produkter till villor och större fastigheter. Villaägaren behöver styra sin värmepanna/värmepump, sina element och sin inomhusluft. Vi kan förse honom/henne med villaregulatorer och termostater. En fastighetsägare, som vill styra och övervaka en stor fastighet, kan vi erbjuda produkter och en nyckelfärdig lösning.

Försäljningen är uppdelad mellan egen OEM-försäljning (fabrikanter), nyckelkunder och auktoriserade distributörer. De auktoriserade distributörerna lagerför och säljer våra produkter och är även kontaktnätet för villa- och fastighetsägare, som önskar nyckelfärdiga lösningar.

Generell information

Här hittar du övriga nyheter och nyttig information från Honeywell

   

Vatten

Vattentekniska produkter som tryckreducerventiler, backventiler, återströmningsskydd, manuellt och automatiskt rengörande filter, industriventiler och vattenverksprodukter.

Värme

Produkter till värmeanläggningar med termostater, ventiler, ställdon, regulatorer och energimätare för ökad komfort och energieffektiva lösningar.

Fastighetsautomation

Energieffektiv fastighetsautomation för kommersiella byggnader. Undercentraler, frekvensomvandlare, sensorer och andra systemkomponenter, som tillsammans bildar en komplett enhet. CentraLine är Honeywells varumärke för energieffektiv fastighetsautomation.

Kyla

Tekniska kylprodukter och lösningar för kylning, luftkonditionering och värmepumpar.

   
LÄNKAR
Energiprodukter Sverige
Honeywell.se
Honeywell-ecc.se
Ecc.emea.honeywell.com
Vattenteknisk information
Kylprodukter


LÄNKAR TILL
PRODUKTER

Europeiska produkt-katalogen
evohome
Produktkatalog, Centraline


LÄNKAR TILL
DIMENSIONERINGS-
PROGRAM
Frekvensomvandlare
Ställdon, 2,5/6,5 mm
Ställdon, 20/38 mm
Ventiler, linjära
 
       
 
Copyright |  Integritetspolicy

19.03.2018